IMG_7265.jpg
sijoitusjutast-4740.jpg
VR_digi-7902.jpg

Osakesäästäjien keskusliitosta Suomen Osakesäästäjiksi

Aloitin tammikuussa 2019 työt Osakesäästäjien Keskusliiton viestintävastaavana. Heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen aloitin organisaation viestinnän tehokkaan uudistamisen.

Aloitin työt viestintästrategian toteuttamisella. Siinä määrittelin reunaehdot ja tavoitteet organisaation viestinnälle. Sen pohjalta määritin käytännön toimenpiteet ja askelmerkit kokonaisvaltaiseen viestinnän uudistamiseen.

Organisaation muutos alkoi nimimuutoksesta, jossa Osakesäästäjien Keskusliitosta tuli Suomen Osakesäästäjät. Tämän nimimuutoksen myötä saatiin mahdollisuus uudistaa visuaalisuus täysin uudella tavalla. Täten organisoin kokonaisvaltaisen visuaalisen ilmeen, verkkosivujen ja logon uudistuksen, joka tulee voimaan 22.8.

Yhtenä merkittävimmistä projekteista lanseerasimme myös uuden digitaalisen jäsenlehden. Se tukee perinteistä paperista jäsenlehteä ja tavoittelee myös täysin uutta yleisöä laadukkaalla sisällöllään. Käy lukemassa Viisasraha.fi

Toimin myös tiiviisti mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä ja etenkin niiden viestinnällisten aspektien huomioimisessa.

Muutosviestinnän lisäksi teen paljon käytännön viestintää: grafiikkaa, valokuvia, videoita ja haastatteluja. Kirjoitan säännöllisesti kolumneja sekä journalistisia artikkeleita verkkosivuille. Lisäksi vastaan sosiaalisen median kanavien sisällöstä.

Visuaalisen ilmeen lanseerauksen myötä saan päätökseen kaikki vuoden aikana tavoittelemani uudistusprojektit. Pyysin paljon, mutta sain paljon enemmän. Tästä on hyvä jatkaa!